ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ιστορία της Μεταφορικής Εταιρίας Λυκούδης (Likoudis Trans) ξεκινά από πολύ παλιά. Συγκεκριμένα το όνομα Λυκούδης συνδέεται εδώ και αρκετές δεκαετίες με τις μεταφορές τόσο επιβατών όσο και εμπορευμάτων αλλά και άλλων προϊόντων.

Πριν τον πόλεμο ακόμη ο Αναστάσιος Λυκούδης δραστηριοποιούταν στις μεταφορές επιβατών με λεωφορεία και taxi, συνεχίστηκε έπειτα με τον Σταύρο Λυκούδη με μεταφορές εμπορευμάτων και έφτασε μέχρι σήμερα να δραστηριοποιείται ενεργά με τον Παναγιώτη Λυκούδη στον τομέα τον μεταφορών με ποιοτικές, αξιόπιστες και οικονομικές μεταφορές προϊόντων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η πολυετής αυτή εμπειρία μας, σε συνδυασμό με την αφοσίωση μας στην παροχή αξιόπιστων και σύγχρονων λύσεων μεταφορών με συνέπεια, έχουν κάνει το όνομα Λυκούδης σήμα κατατεθέν στον μεταφορικό κλάδο...